chat
Онлайн риболовен магазин за риболовни принадлежности и аксесоари
Language
English
Bulgarian
Кошница
Брой:
Общо:
Поръчай
Безплатна доставка за поръчки над 50 лв до офис на Еконт за България
Начало Статии ЗА КОСТУР С ПИКЕР

ЗА КОСТУР С ПИКЕРЗА КОСТУР С ПИКЕР

През есента, за да натрупа достатъчно тлъстина за зимата, костурът започва усилено да се храни. По това време, особено в изкуствените водоеми и големи езера, той се събира на стада, които понякога са много големи. На реките костурите също устройват колективен лов на малки рибки.
Когато дойде есента със застудяването на водата костурът следвайки малките рибки се спуска на голяма дълбочина, понякога далеч от брега. В този момент освен лов на спининг и мач, придобива голяма актуалност ловът на пикер (куивер).

Търсене на костуровото място
На големи водоеми с малко проточна вода през есента костурът може да се концентрира на уцастъци, в които има отдалечени от брега плитчини. Във водохранилищата костурът често гони малките рибки в плитководните заливи или на обрасли с растителност пространства. Костурът може да се откри също в плитки заливи, по средата на които може да преминава руслото на ручей.
Гонейки стадото уклей и друга риба към “котела”, подобно на распера костурите често притискат рибките към повърхността на водата, където жертвата лесно може да се улови. Тези “котли” бързо откриват чайките, по които трябва да се ориентираме не само при лова на спининг, но и при риболов на дънна. Ако познавате релефа на водоема или поне веднъж сте ловили на успешно място, ще имате резултат. В гонитбата на малките рибки костурите предпочитат да се придържат към вече проверените места. Затова есенно време ако сте открили стадото костур, бъдете уверени, че ще уловите достатъчно риба.
Добрите места за лов на пикер могат да се намерят по-ниско от бентовете или места, където се събира водата. Обикновено костурът караули тук около стадото уклей до дълбока есен. Участъците под бентовете са доста разнообразни. Тук има и струи и тиха вода, и дълбочини, които граничат с плитки участъци. При лов на пикер е важно да откриете спокойна вода близо до бърза струя. Точно по границата между тях плуват стадата костур с надеждата да хванат рибка по течението.
Например избирате водоем, през който преминава тръба, от която изтича вода. Обикновено около тръбата често се таи уклей, който костурът гони към повърхността.
На такова място може да хванете костур от 150 до 300 г. При обикновен такъм кълването става още при падането на такъма в своя вода. Затова сменете оловната “круша” с бавнопотъваща тежест. При замятането малките рибки не се спускат толкова бързо към дъното, което е по-естествено. А костурът започва да атакува по-уверено.
Тежестта се изработва много лесно. Взема се тапа от вино, в която се прави отвор и по оста й се вкарва тел (от едната страна се слага фиксатор, за да се държи стабилно), на другата страна се закрепва вирбел и карабина. След това на тапата се намотава тънка оловна лента, така че тапата да потъва бавно. За да не се развали оловната намотка, в нея се пробива отвор и през него се прокарва медна тел, с която след това се прави напречна намотка.
Понякога успешното място може да се открие близо до водорасли, които са разположени недалеч от бърз поток. Сред водораслите от брега е трудно да се лови на дъно, но край бентове винаги може да се намери плитчина и там да се лови на пикер, като стоите във водата. За целта, естествено, е нужен специален костюм, под него термобельо. На участъци със слабо течение замятанията могат да стават както нагоре, така и надолу по течението, а там, където течението е бързо, замятането да става по неговата посока.
В реките костурът през есента се държи под стръмните брегове, където има добри дълбочини. Желателно е на такова място да има тясна плитка ивица, на която обича да се държи уклей и други млади рибки. Ако наблизо има и коренища, често тук има и костур. Ако сте открили стадото, сложете по-едри куки № 7-8, а рибката за стръв – малко по-едра. Такъмът се изработва лесно: малко по-високо от поводите на влакното се монтира водещото колелце (или се прави примка), а към края на основното влакно се завързва надеждна карабина.

Избор на снаряжението
Пикерът куивертип е подходящ за лов на костур есенно време при всякакви условия на водоема, но водата да не много бистра. Този такъм е мобилен, много чувствителен, компактен и позволява да се направи далечно замятане на стръвта. Сменяемите краища на пръта се подбират в зависимост от масата на тежестта и силата на течението. При обикновения такъм при лов на жива рибка или червей тежестта е накрая, а по-високо от тежестта са монтирани два повода. При лов с жива рибка между основното влакно и повода се закрепва специален телен детайл (мустак), който е раздвоен. Това се прави, за да не се закача стръвта за повода около основното влакно. Този детайл се слага на влакното чрез специално направени в него колелца. За да не пълзи, се слагат стопери. Те могат да се направят на принципа на стопера на пълзящата плувка. Има и други варианти за застопоряване. Дължината на тази част от теления детайл, която се намира на влакното е равна на 5 см, другата част е десет сантиметра. Дължината на повода от края на “мустака” до куката е 10 см. Останалата част от повода се пропуска през колелцата на “мустака” и се закрепва с възел на основното влакно. Диаметърът на основното влакно е не повече от 0,33 мм, поводите – 0,2 мм. Между основното влакно и тежестта е желателно да се монтира къс (20-30 см) отрязък от по-тънко влакно. Например при основно влакно с диаметър 0,3 мм, вставката трябва да бъде 0,27 мм. Това предпазва от увреждане на целия такъм при зацепване.


Тактика на лова
С пикера куивертип може да се лови както от брега, така и от лодка. Когато се лови от брега се слагат няколко такъма едновременно. Но за да се открие костуровият участък на непознат водоем, в началото се използва само една дънна въдица. Обикновено риболовецът се движи по брега и хвърля на различни отдалечени от брега участъци. Когато стръвта полежи на дъното 2-3 минути, следва да се повлачи на 3-5 метра и отново като се натисне спирачката на макарата, да се изчака. Търсейки мястото, е желателно да се избира пясъчно или друго дъно, за което такъмът не се закача. Облавяйки по този начин водоема, рано или късно ще се натъкнете на стадото костури. На първия етап на разузнаването не е задължително да ловите на рибка, със същия успех можете да ползвате различни видове червен червей. Нерядко костурът кълве тази стръв в гонитба, а не само когато тя замира на дъното. На първия етап на лова, т.е. когато стръвта се движи, наденете рибката на куката като чорап. За целта са подходящи куки с дълга цев № 5-7, в зависимост от големината на костура, който очаквате да уловите. При използването на техниката – намотаване със спиране, най-стабилно се държи на куката пиявицата, която през есента лесно се намира по камъните или водораслите. Тя е една от любимите храни на костура.
При лов с лодка тактиката ще бъде точно такава. С намотаване на влакното и периодично спиране на стръвта откривате участъка с концентрация на костур. Понеже през есента времето рядко е идеално и лодката често се люлее от вълните, в дадения слчуй прътът трябва да се държи в ръце. Добре е да се лови само на една дънна въдица, в краен случай – две.
Когато откриете костура по движещата се стръв костурът може да доближи лодката. През есента, когато водата е прозрачна, едрият костур се страхува да доближи повече на 20 метра. Но това е достатъчно, за да преминете на неподвижен лов с използването на малка рибка, която с движенията си бързо ще привлече костура. В случая е подходящ уклеят. За стабилност рибката се нанизва на куката зад гръбния плавник или едновременно за двете устни. При лов на течение се използва вторият метод. Замятането на пръта трябва да бъде плавно, за да не излети рибката. Пръчката трябва да бъде мека, с дължина 2,5-2,8 метра.
Ако не успеете да примамите костура наблизо, ловете с далечно замятане. Но в този случай при замятането рибката може да излети. За да не стане това, след като закачите стръвта през долната устна и небцето на куката, на острието се набожда малко парче гумена лента, която ще служи за еластичен и доста стабилен стопер.
Пикерът може да бъде приспособен към всякакви условия на лова и голяма роля тук играе тежестта. Плоската тежест е по-подходяща за неподвижен лов на течение, кръглата, когато е нужно стръвта да се мести по течението, продълговатата – е най-добре да се използва при лов с намотаване. В зависимост от необходимата далечина на замятането е възможно да се използват тежести с различно тегло (не е целесъобразно да се използва тежка тежест при близко замятане, леката тежест по-малко плаши костура). По време на лова се сменят тежесттите, което изисква използването на вирбел и карабина на края на основното влакно – вирбелът предпазва влакното от заплитане, а вторият позволява бързо да се сменя тежестта.

Пикер – куивер: тип леки и изящни пръти за дънен риболов с 2-3 сменяеми гъвкави върхове, оцветени в ярки, биещи на очи цветове. Това са прътите куивертип. За много риболовци куиверът е истинска находка. С куивера дънният риболов придобива друг характер. Продължителното чакане над “мълчащите” камбанки се сменя с активна работа, което се отразява положително на количеството на улова. Освен това такъмът успешно съчетава най-добрите свойства на пръта за лов на плувка и чувствителността на прътите с кивок, което носи огромно удоволствие дори на най-взискателните риболовци. Куивертип в превод от английски означава “ треперещ връх”, те. Прът, снабден с мек кивок и освен всички основни функции, изпълнявани от обикновения прът – замятане, засечка и изваждане, е способен сам без допълнителни системи да регистрира кълване, включително и най-внимателните.

 
     
mastercard
visa
paypal